Information

Information

 

Målgruppen

 

det vil oftest være ældre som er født i 60’erne eller før som oplever problemet med autoritet, da denne gruppe vil være født i den tid hvor normen var stor autoritet for lægerne og dette vil de tage med videre. Samtidig er det ikke alle ældre (70+) der har det store forhold til internettet og søge informationer herfra og derfor ikke være lige så kritiske på samme måde.

 

Konsekvenser

 

Ved at patienterne og aktørerne i nutidens sundhedsvæsen stiller større og større krav til hinanden, vil gruppen (70+) opleve at være svage på ressourcer i og med de ikke stiller de samme krav og evt. ikke kan følge de krav der bliver stillet i forbindelse med behandling. I og med de ældre kan være vant til at være ydmyg når lægen starter behandling, kan de risikere at føle sig fortvivlet og uforstående overfor det forløb de skal igennem. Især ældre der står alene uden pårørende, kan føle sig alene i forløbet.

Da kravene for vellykket patientforløb (fra sundhedsvæsenets side) er deltagelse og ansvar for egen sundhed, vil der kunne være risiko for at en stor gruppe af de ældre sidder tilbage uden chance for at tage del i deres behandling. Psykisk vil det give dem en følelse af afmagt. Hvis patientgruppen oplever afmagt vil det kunne føre til at de opgiver hele deres situation og mister troen på at de kan komme igennem deres forløb.

 

Hvis målgruppen ikke har pårørende som tager del i behandlingsplaner mm. vil dette også give negative konsekvenser, da patientgruppen står alene tilbage med ansvaret for at forstå og tage ansvar. Pårørende kan give stor motivation og være hjælpsomme i beslutningsprocessren, samtidig er de oftest mere digitale og fra en yngre generation som gerne stiller krav.