Problemstilling

Problemstilling

 

 

Mange ældre over 65+ oplever at have stor autoritet i forhold til samtaler med læger, hvor pt/borger kan risikere at være uforstående over for evt. behandling og forløb da de ikke vil spørger lægerne

 

Nutidens sygehus og patientforløb bygger på udveksling af informationer, hvor det er vigtigt at patienterne er medinddraget og tager ansvar og del i deres behandling. Helt op til 70’erne var det lægerne der var øverst positioneret inden for sygehusvæsenet. Indtil da var patienterne ikke ”fru Jensen” men blindtarmen på stue 7. Det var i starten af 1900-tallet lægen der styrede behandlingen, hvor patienterne nærmest blev umyndiggjort. Patienter oplevede at blive krænket eller få overskredet deres blufærdighedsgrænser. her kan henvises til apparatfejlsmodellen hvor patienterne er en krop med en fejl i systemet der skal rettes, frem for et menneske der lever med en sygdom.